Sân chơi tái chế cho trẻ em
Sân chơi tái chế cho trẻ em

Các Dự án

Lăn bánh ước Mơ
21

Hành trình 5 năm

Tiếp nối yêu thương của Chương trình Lăn bánh ước mơ, từ 2017 dự án đã thực hiện được 20 chương trình kéo dài từ Bắc vào Nam, hơn 2.000 lốp xe được tái sử dụng tạo thành sân chơi ở các tỉnh như Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Kon Tum, Ninh Thuận,….Cà Mau

Sân chơi tái chế cho trẻ em
Sân chơi tái chế cho trẻ em
Sân chơi tái chế cho trẻ em

Các chương trình Lăn bánh ước mơ

Các dự án khác

Vị trí các Sân chơi Lăn bánh ước mơ trên GoogleMap