LBUM4 : SÂN CHƠI ĐẠI NGÀN – Lăn bánh ước mơ 4 – Đăk Kơ Đem – Đắk Hà – Kom Tum

Góc nhìn trên cao sẽ cho những bạn không tham gia được sẽ hình dung dễ hơn về không gian rộng lớn Tây Nguyên.Gần 200 chiếc lốp cũng lọt thỏm giữa không gian bạt ngàn. Video mới được sử dụng 1/3 tư liệu down về được, hóng bản full đầy đủ chương trình hơn.Gần 50 thành viên Nam – Bắc chung tay để tạo nên chương trình tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.