Lăn bánh ước mơ 1 • Địa điểm : Trường PTDTBT TH& THCS Bản Mù – Trạm Tấu – Yên Bái
 • Thời gian : 12-14/5/2017
  Các hạng mục quà tặng:
 • 1.000 bút nước chữ A
 • 500 bút bi Thiên Long.
 • 1.000 vở ô ly ( Loại 6 sao, 48 trang )
 • 500 vở kẻ ngang
 • 700 đôi dép tổ ong ( Loại 6-10t, 11-15t)
 • Qùa tặng khác (bút sáp – màu, … )
  Các hạng mục làm sân chơi
 • Xích đu không gian
 • Khu vận động liên hoàn
  (bãi cọc, tháp lốp, tường lốp, cầu thăng bằng )
 • Khu bập bênh , bồn hoa.
  Các chương trình khác
 • Cắt tóc cho các em học sinh
 • Tổ chức giao lưu văn nghệ
 • Tổ chức các trò chơi
  Đơn vị thực hiện :
  Bụi đường Travel Club – Hà Nội,
  Bụi đường Travel Club – Yên Bái
  Câu lạc bộ BMW X+ VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *